İSTANBUL TEZ MERKEZİ

İSTANBUL TEZ MERKEZİ - Sivas / Merkez

Firma Resimleri

Hizmet Verdiği Sektörler

SAĞLIK VE MEDİKAL
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Firma Hakkında

WEB SİTELERİMİZİN LİNKİ AŞAĞIDADIR

 

http://www.turnitinintihalraporu.com/

 

http://makalehizmetleri.com.tr/

 

https://www.spssverianalizfiyatlari.com/

 

https://www.verianalizifiyatlari.com/

 

https://www.ucuzcevirifiyatlari.com/

 

https://www.osmanlicaceviriyap.com/

 

https://www.ingilizcecevirifiyatlari.com/

 

https://www.ingilizceceviriyap.com/

 

https://www.tezyazdirma.com/

 

https://www.tezhazirlamamerkezi.net/

 

https://www.tezhizmetleri.com/

 

https://www.tezdanismanlikhizmetleri.com/

 

https://www.tezhazirlamahizmetleri.com/

 

https://www.tezdanismanlikofisi.com/

 

https://www.tezmerkezi.web.tr/

 

 
 
 
 
 
 
Analiz
 
Tez bir araştırma süreci ile oluşturulmakta, araştırma ile örneklemden veri toplanmakta, veriler düzenlenmekte ve veriler analiz edilmektedir. Verilerini analizi çoğu zaman profesyonel bir yardım gerektirmektedir. Aksi takdirde, verilerin toplanmasının bir anlamı olmayabilir ya da veriler yanlış yorumlanabilir. Bulgular ve sonuç kısmı iyi kurgulanmayan bir tezin yapısı da oldukça sıkıntılıdır. Böyle bir tezin eğitim kurumları tarafından kabul edilmesi de söz konusu olmayabilir.
 
Verilerin analizinde çoğu zaman SPSS programı kullanılmaktadır. SPSS yardımıyla araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmakta, verilerin analizi yapılarak sonuçlar ortaya konmaktadır. Tez hazırlama ekibi olarak istediğiniz takdirde, SPSS veritabanının oluşturulması, verilerin SPSS programına girilmesi ve verilere bağlı olarak analizlerini yapmaktayız. Analizleri tablolar halinde oluşturmakta ve her bir tabloyu yorumlamaktayız. İstatistik ve analiz konusunda deneyimli kadromuzla hem temel düzeyde SPSS testleri hem de ileri düzey SPSS testleri yapmaktayız. 
 
Tez verilerinizin analiz edilmesinde bilgi, danışmanlık ve profesyonel destek almak için ofisimize gelebilir veya 0850 304 46 89 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
 
 
 
 
Çeviri
 
Çeviri, bir metnin yazıldığı dilin başka bir dile çevrilmesi olarak kavramsallaştırılabilir. Çeviri yapma, titiz ve yoğun bir çalışma sürecini gerekli kılmaktadır. Çeviri yaparken o dildeki anlam, kavram, ifade ve yapıları istenilen dile çevirmekte ve o dilde anlamlı olması için çalışmanın kontrolünü yapmaktayız. 
 
Çeviriler için profesyonel bir yardım almak oldukça önemlidir. Metnin uzman kişiler tarafından çevrilmesi kişiye hem zaman kazandırmakta hem de kaliteli bir hizmet olarak geri dönmektedir. Çevirileri yapılan tüm dokümanların cümle yapısı, kurgusu ve diğer imla ve noktalama işlerine de dikkat ediyor ve bunların redakte ve kontrol edilmesini sağlıyoruz. Tez, makale ve diğer dokümanların İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirisini yapmaktayız. İsterseniz çevirdiğiniz bir metnin kontrolü için de destek alabilirsiniz. Çalışmalarınızın çevirisi konusunda editing (düzeltme) hizmeti de sağlamaktayız. 
 
İngilizce bilen ve deneyimli kadromuzla tez, makale ve diğer metinleriniz için çeviri desteği sunmaktayız. Çevirisini yaptırmak istediğiniz doküman ve çalışmalar için ofisimize gelebilir veya 0850 304 46 89 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 
 
Makale 
 
Makale, gerçekçi bir biçimde çalışmanın bilimsel olarak ve bilimsel kurallara göre oluşturulmasıdır. Makale hazırlanırken bilimsel kaynaklar dikkatli ve titiz bir biçimde taranır, konu ile ilgili olanlar bir akış içerisinde bir araya getirilir. Makalede özgün yorumlardan çok nesnel ifadelere yer verilir ve durum ya da olaylar tarafsız bir biçimde aktarılır. Makale yazmada konunun bilimsel olarak ele alınması oldukça önemlidir. Böyle olmadığında, makale başka yazı türlerine kayabilir ve değişebilir. 
 
Merkezimizde istediğiniz konulara ilişkin olarak makale destek hizmeti sunmaktayız. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında makale oluşturuyor ve isteğiniz doğrultusunda hazırlıyoruz. Yazdırmak istediğiniz alanı, konuyu, kaç sayfa ya da kaç kelime olacağını bize bildirebilirsiniz. Gerekli bilgileri bize verdikten ve anlaşma sağlandıktan sonra makalelerinizi hazırlıyoruz. Makale yazma konusunda deneyim sahibi akademik ve bilimsel alanlarda çalışmaları olan uzmanlarımız ile sizlere makale yazm hizmeti vermekteyiz. 
 
Makale yazdırma ile ilgili her türlü bilgi, danışmanlık ve profesyonel destek için ofisimize gelebilir veya 0850 304 46 89 telefonu arayabilirsiniz. 
 
 
 
 
Tez Hazırlama
 
Tez süreci, belli adımları olan belli kavramlar ve belli kurallar çerçevesinde ilerleyen, disiplinli bir çalışmayı gerektiren bir süreçtir. Tez hazırlama, çaba ve dikkat gerektirmektedir. Tez hazırlayan bireylerin tezin hazırlanmasını öğrenmeleri büyük önem arz etmektedir. Tez hazırlayanlar kimi zaman kendi çabaları kimi zaman danışmanlarının yardımı kimi zaman da peofesyonel bir destek ya da yardım ile bu süreci tamamlamaktadır. 
 
Tez hazırlayan kişilerin sürekli çalışması ve çalışma disiplininden kopmaması gerekmektedir. Sıra ile tezin tüm bölümlerini tamamlamaları gerekmektedir. Tez hazırlma merkezi olarak çalışma ekibi ve uzmanlarımız ile sizlere tez hazırlama sürecinde destek olmaktayız. Teziniz ile ilgili her türlü bilgi almak, teziniz için danışmanlık almak ya da tez yazdırmak için bizlere danışabilirsiniz. Bunun için tezinizin alanını, konusunu, kaç sayfa olacağını, ne kadar süre içerisinde tamamlanması gerektiğini bizlere bildirebilirsiniz. 
 
Tez yazım sürecinde sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız. Her tür bilgi, danışmanlık ve profesyonel destek almak için ofislerimize gelebilir veya 0850 304 46 89 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
Turnitin Raporu 
 
Tez yazılırken kaynaklardan alınan bilgilerin doğrudan alınması intihal sorununu açığa çıkarmaktadır. Tez ya da diğer bilimsel çalışmalarda intihal oranının belirli bir düzeyden (% 15, % 20 gibi) aşağı olması gerekmektedir. Böyle olmadığında ise etik ve yasal sorunlar ortaya çıkmaktadır. İntihal oranı yüksek olan tezler enstitüler tarafından kabul edilmemekte ve geri dönmektedir. Tez hazırlyan kişiler de zor durumda kalmaktadır. 
 
Uluslararası alanda intihal oranının belirlenmesine yarayan pek çok program vardır. Bunlardan en ünlü olan ve en bilinenlerden biri Turnitin programıdır. Turnitin programı ile ödev ve tezlerde yüzdelik olarak intihal oranına ilişkin rapor düzenlenebilmektedir. Turnitin raporunda, çalışmayı hazırlayan kişinin metin üzerinde toplam yüzdelik intihal oranı, metinde nerelerde ve hangi kaynaklardan alıntı yaptığı belirlenebilmektedir. 
 
Yaptığınız çalışmalarda, intihal oranı ve intihal raporu konusunda bizlerden destek alabilirsiniz. İntihal oranını öğrenmek ve raporunu almak için iletişime geçebilirsiniz. Turnitin raporu oluşturarak sizlere teslim etmekteyiz. Turnitin raporu konusunda bilgi, destek ve yardım almak için ofisimize gelebilir veya 0850 304 46 89 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 
 

 

Google Haritası

Firmaya Mail Gönder